EKONOMİK SİSTEM’ ve ‘EKONOMİK SİSTEMİN TEORİSİ’ | 720pFilm.org Film izle | 720p Film izle | Hd Film izle
Sitemizde şuan toplam 1077 film bulunmaktadır.

EKONOMİK SİSTEM’ ve ‘EKONOMİK SİSTEMİN TEORİSİ’

0
( Yüksek Kalite )

Bundan önceki bölümlerde onaltmcı yüzyıldan onsekizinci yüz¬yıla kadar Polonya ekonomisinin işleyiş mekanizmasını incelemiş¬tik. Bu nedenle biz bu çalışmayı feodal sistemin ekonomik teori¬sine bir katkı olarak değerlendiriyoruz. Olgular yinelenmediği sü¬rece teori inşa etmek mümkün değildir ve geleneksel »tarih bilimi ilke olarak böyle olguların varolduğunu kabul etmez.
Biz başka bir yerde,1 toplumsal bilimlerin çerçevesi içinde, ta¬rihsel bilginin özgüllüğünü en aza indirmeyi savunmuştuk. Gele¬neksel tarihçiler bunu ekonomi ve sosyoloji gibi disiplinlere pek ^ aşina olmamak gibi basit bir sebep yüzünden oransız tecavüz porno bir biçimde abarttılar. Yüzeysel ve betimleyici olarak alındığında, toplumsal olgular gerçekten yinelenmezler. Kapitalist sistemde her bunalım aslında ‘farklı’ ve ‘tektir’. Ancak bu bizi kapitalizmin egemen ol¬duğu koşullarda, bunlardan her birinde yinelenen öğeleri genelleş¬tirmek suretiyle konjonktürel bir bunalım teorisi yapmaktan alı¬koymaz.
Tezimizi i irdelemek için biı yarım yüzyıl ileriye, ondokuzunou yüzyıl ortasına, Rusya’nın Çarlık2 yönetimi altındaki Polonya kral¬lığına gitmeğe çalışacağız. Burası hala feodal bir dünyadır, ancak ne kadar da farklıdır!
(1) Onsekizinei yüzyıl sonuna ıkadar soyluluğun ekonomik faa¬liyetini yönlendiren demir dikesi ne pahasına olursa olsun parasal ensest porno harcamalardan kaçınmaktı. Ondökuzuncu yüzyıl boyunca soylu¬luk, borçlanmak zorunda kalsa bile, parasını üretime yatırmak için uygun olanaklar araştırmaya başlamıştı.
(2) Onsekizinei yüzyılın sonuna kadar tarımsal mülkün değe¬ri genellikle araziyle orantılıydı. Aynı şey üretimin değeri içinde ge- çerlidir. Ondökuzuncu yüzyıl boyunca mülkün değeri arazinin de¬ğerinden çok, buraya yapılmış yatırımlara bağlıdır. Eğer malikâ¬nenin bir kısmı satılmış ve geri kalan kısmına para yatırılmış ise değeri artar – bunlar, onsekizinei yüzyıl öncesinde inanılmaz şey¬lerdi.
(3) Onsekizinei yüzyılın sonuna kadar köylüler sık sık kaçma¬ya yelteniyorlar ve lordlar da mümkün olduğunca onlara izleye¬rek bulmaya çalışıyorlardı. Diğer taraftan ondökuzuncu yüzyıl bo¬yunca bunun tersi bir süreç başladı. Lord köylüyü topraktan uzak¬laştırmaya çakşırken köylü adeta toprağa yapıştı.

566
FILM BILGILERI 2 sene önce eklendi
EKONOMİK SİSTEM’ ve ‘EKONOMİK SİSTEMİN TEORİSİ’

Bundan önceki bölümlerde onaltmcı yüzyıldan onsekizinci yüz¬yıla kadar Polonya ekonomisinin işleyiş mekanizmasını incelemiş¬tik. Bu nedenle biz bu çalışmayı feodal sistemin ekonomik teori¬sine bir katkı olarak değerlendiriyoruz. Olgular yinelenmediği sü¬rece teori inşa etmek mümkün değildir ve geleneksel »tarih bilimi ilke olarak böyle olguların varolduğunu kabul etmez. Biz başka bir yerde,1 toplumsal bilimlerin çerçevesi içinde, ta¬rihsel bilginin […]

Tür: Makale

bursa escort
YORUMLAR Yorum Yapmak Istermisiniz ?

Vizyona yeni çıkan en iyi filmleri izlemek için www.filmbizden.com sitesini takip edebilirsiniz.
 

Film İzle